۱۳۸۸ مرداد ۲۶, دوشنبه

دروغ که شاخ و دم ندارد!

مورد 1: روزنامه اعتماد ملی
دوشنبه 26 مرداد 1388
: روزنامه اعتماد ملي به طور موقت توقيف شد (ایرنا)
مردم: دوشنبه جلوی روزنامه اعتماد ملی جمع می شویم تا اعتراض کنیم.
دوشنبه 26 مرداد 1388
(صبح) : قاضی مرتضوی: اعتماد ملی توقیف نشده است (جام جم)
دوشنبه 26 مرداد 1388 (بعد از ظهر) : روزنامه اعتماد ملي توقيف شد (ایرنا)

۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه

اتحادیه جهانی ناشران خواستار توقف تعقیب آرش حجازی و آزادی نویسندگان و روزنامه نگاران در بند شد

Following the massive wave of arrests targeting bloggers, journalists, publishers and writers, the International Publishers Association (IPA) publishes a list of some of those under arrest (see Note for Editors), and demands their immediate release.
IPA also calls on the Iranian authorities to drop the investigation of Arash Hejazi, the publisher who provided the first aid to Neda Agha-Soltan, killed during the street protests on 20 June 2009.
بقیه را اینجا بخوانید (read the rest here)